INFORMACIJA
BENDRASIS
PAGALBOS TELEFONO NUMERIS
112

Visagino priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (toliau - Visagino PGV) yra Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau - PAGD prie VRM) pavaldi įstaiga, kuriai pavesta įgyvendinanti Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (toliau - VPGT) uždavinius Visagino savivaldybės teritorijoje ir valstybės įmonėje Ignalinos atominėje elektrinėje.

Visagino PGV, kurią sudaro Administracinis skyrius, komanda, Operacinio vadovavimo ir Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriai, yra patvirtintos 106 pareigybės, iš jų 99 statutiniai bei 5 karjeros valstybės tarnautojai ir 2 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį.

Visagino PGV yra nuolatinės parengties sudėtinė civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos dalis, organizuojanti gaisrų gesinimą, gesinanti gaisrus, atliekanti gelbėjimo darbus bei valstybinę priešgaisrinę priežiūrą. Ji vadovauja gaisrų gesinimui, žmonių paieškai ir gelbėjimui bei skubiam iškeldinimui iš ekstremalių situacijų židinių, atlieka gelbėjimo darbus pramoninėse ir transporto avarijose, likviduoja cheminių ir radiacinių incidentų padarinius, teikia būtiną pagalbą nukentėjusiems vandenyje; atlieka valstybinę priešgaisrinę priežiūrą, tuo užtikrindama technines ir organizacines priemones gaisrams gesinti, tiria gaisrų priežastis, įstatymo nustatyta tvarka atlieka kvotą baudžiamosiose bylose dėl gaisrų ir nagrinėja administracines bylas dėl priešgaisrinės saugos pažeidimų. Per tarnybos veiklos laikotarpį įdiegtos veiksmingos priemonės IAE, jos pagalbinių ir Visagino miesto objektų priešgaisrinei būklei gerinti. Geras šiuolaikinis techninis tarnybos aprūpinimas, pastovus tobulinamas gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų atlikime, pareigūnų profesinis pasirengimas leidžia suteikti kvalifikuotą pagalbą, užtikrinti Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų ir Visagino savivaldybės gyventojų saugumą.


Paskutinis atnaujinimas 2016-01-02