Visagino priešgaisrinė gelbėjimo valdyba

INFORMACIJA
BENDRASIS
PAGALBOS TELEFONO NUMERIS
112

VALSTYBINĖ PRIEŠGAISRINĖ PRIEŽIŪRA

Valstybinę priešgaisrinę priežiūrą atlieka Visagino PGV Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyrius (toliau - VPPS).

VPPS pareigūnai atlieka įvairių objektų kontrolinius, tikslinius ir operatyvinius priešgaisrinius techninius patikrinimus, kontroliuoja, kaip fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, tiria gaisrus, nustatinėja jų kilimo priežastis, o įstatymų nustatytais atvejais, glaudžiai bendradarbiaudami su Visagino policijos komisariatu ir Visagino apylinkės prokuratūra, atlieka ikiteisminį tyrimą. Esant pažeidimams, įstatymų nustatyta tvarka gali skirti administracines nuobaudas bei turi teisę uždrausti fiziniams ir juridiniams asmenims eksploatuoti statinius, atskiras patalpas (išskyrus gyvenamąsias).

Taip pat VPPS pareigūnai dalyvauja statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijos darbe, konsultuoja gyventojus priešgaisrinės saugos klausimais ir remdamiesi gaisrų analize siūlo Visagino savivaldybei, įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms priemones, kaip gerinti gyvenamųjų vietovių ir objektų priešgaisrinę būklę bei apsaugą. Taip pat informuoja visuomenę apie gaisrus, jų prevenciją, civilinę saugą, vykdo prevencines akcijas, lanko mokyklas, ikimokyklinio ugdymo įstaigas, rengia konkursus, dalina informacinę medžiagą, veda ekskursijas Visagino PGV, supažindindami vaikus su ugniagesių darbu ir naudojama technika.

VPPS pareigūnai, atlikdami savo funkcijas, bendradarbiauja su įvairiomis įstaigomis ir organizacijomis, teikia informaciją Visagino laikraščiams, televizijai ir Visagino interneto svetainėms.

OPERACINIO VADOVAVIMO SKYRIUS

Operacinio vadovavimo skyrius - Visagino PGV padalinys, organizuojantis ir vadovaujantis priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų veiksmams, gaisrų gesinimo, ekstremalių situacijų, įvykių ar incidentų likvidavimo metu, Ignalinos AE, Visagino miesto ir savivaldybės teritorijoje.

Taip pat prognozuojant ekstremalias situacijas, įvykius ar incidentus, derina veiksmus su valstybės ir savivaldybės institucijomis, įmonėmis ir organizacijomis, siekiant užtikrinti žmonių, turto ir aplinkos apsaugą.

Analizuoja gaisrų gesinimo, gelbėjimo darbų, avarijų padarinių likvidavimo eigą, priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų parengtį, darbo netinkamoje kvėpavimui aplinkoje, bei narų darbo organizavimą.

Operacinio vadovavimo skyriuje dirba vyriausiasis ir vyresnieji specialistai.


Paskutinis atnaujinimas 2015-01-02