Visagino priešgaisrinė gelbėjimo valdyba

INFORMACIJA
BENDRASIS
PAGALBOS TELEFONO NUMERIS
112