Visagino priešgaisrinė gelbėjimo valdyba

INFORMACIJA
BENDRASIS
PAGALBOS TELEFONO NUMERIS
112
Pradžia >> Klausimai-atsakymai

1. Daugiabučiame name yra kaimynų, kurie naudojasi dujų balionu. Ar tai leistina?

Naudoti dujų balionus daugiabučiuose namuose nedraudžiama. Jie privalo būti įrengti ir eksploatuojami laikantis statybos teschninio reglamento STR 2. 08.01:2004 „Dujų sistemos pastatuose“ (Žin., 2004, Nr. 21-653) reikalavimų. Beje, nagrinėti gyventojų pareiškimus ar skundus dėl galimų pažeidimų įrengiant ar naudojant dujinius įrenginius įgaliota institucija – Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos.

2. Ar galima pašalinti senų daugiaaukščių balkonuose įrengtas metalines priešgaisrines kopėčias?

Priešgaisrinės kopėčios skirtos evakuotis žmonėms kilus gaisrui, todėl neturėtų būti demontuojamos.

3. Ar galima šildyti butą (namas 8 butų) kažkokia krosnele, kuri pajungta nuo dujų balono. Balonas pastatytas buto koridoriuje, jokios papildomos ventiliacijos bute nėra. Gal mes visi kiti gyventojai gyvename ant bombos arba šalia esančios bombos?

Naudoti šildymą dujomis gyvenamuosiuose namuose nedraudžiama, tik Jūsų atveju minima krosnelė privalo būti ne „kažkokia“, o gamyklinė, tvarkinga, įrengta ir eksploatuojama pagal statybos techninio reglamento STR 2.08.01:2004 „Dujų sistemos pastatuose“ (Žin., 2004, Nr. 21-653), taip pat gamintojo nustatytus reikalavimus.

4. Ar nedidelėje įmonėje (dirba 5 žmonės) turi būti parengta gaisrinės saugos instrukcija?

Taip. Kiekvienoje įmonėje, įstaigoje, organizacijoje turi būti parengtos gaisrinės saugos instrukcijos, Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės (Žin.,2010, Nr.99-5167) 5 punktas,1 priedas.

5. Kaimynai bendroje namo palėpėje kaupia daugybę senų drabužių ir baldų. Kur kreiptis norint išvengti nelaimės?

Siūlome kreiptis į namą administruojančią instituciją.

6. Mane administracija paskyrė atsakingu už priešgaisrinę apsaugą. Ar turiu baigti kursus, jeigu taip, tai kur ir kiek tai kainuoja?

Jei vadovas, vadovaudamasis priešgaisrinės saugos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 123-5518; 2010, Nr. 1-30) 11 straipsnio 4 dalimi, savo įsakymu Jums pavedė kontroliuoti objekto priešgaisrinę būklę ir imtis priemonių priešgaisrinės saugos reikalavimams vykdyti, priešgaisrinės saugos mokymo programos kursą turi išklausyti arba vadovas, arba Jūs (to paties įstatymo 11 straipsnio 5 dalis). Informacijos apie kursų organizatorius, jų kainas Visagino priešgaisrinė gelbėjimo valdyba neturi.

7. Koks gesintuvas būtinas lengvajame automobilyje?

Lengvieji automobiliai ir automobiliai, kuriuose yra ne daugiau kaip 8 sėdimos vietos keleiviams ir 1 sėdima vieta vairuotojui leidžiama turėti gesintuvą, turintį 1 kg (l) gesinimo medžiagos. (Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių (Žin., 2005, Nr. 26-852; 2010, Nr. 99-5167; 2013, Nr. 85-4297) 5 priedo, 2 lentelės. 8.1 p. reikalavimas).

8. Įstaigos vadovas yra baigęs Civilines saugos kursą (Ugniagesių gelbetojų mokykloje). Programoje yra ir gaisrines saugos temos. Ar tokiam asmeniui reikia papildomai lankyti ir gaisrines saugos kursus?

Įmonės, įstaigos, organizacijos, kurios atitinka vidaus reikalų ministro patvirtintus kriterijus (Žin., 2003, Nr. 54-2403), vadovas arba tokios įmonės, įstaigos, organizacijos darbuotojas, kuriam jos vadovas paveda kontroliuoti objekto gaisrinės saugos būklę ir imtis priemonių gaisrinės saugos reikalavimams vykdyti, turi išklausyti priešgaisrinės saugos mokymo programą (Žin., 2003, Nr. 68-3114) ir turėti tai patvirtinantį pažymėjimą“ (Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių (Žin., 2005, Nr. 26-852; 2010, Nr. 99-5167; 2013, Nr. 85-4297) 11 punkto reikalavimas). Kursų periodiškumas – 5 metai.

9. Ar galima kepti šašlykus, kepsnius, esančiose gyventojų terasose prie daugiabučių namų?

Vadovaujantis Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių (Žin., 2005, Nr. 26-852; 2010, Nr. 99-5167; 2013, Nr. 85-4297) 25 punkto reikalavimu šašlykines, kepsnines, buitines krosneles, rūkyklas, lauko židinius naudoti leidžiama ne arčiau kaip 6 metrai nuo statinių (tame tarpe ir daugiabučių gyvenamųjų namų).


Paskutinis atnaujinimas 2015-03-09