Visagino priešgaisrinė gelbėjimo valdyba

INFORMACIJA
BENDRASIS
PAGALBOS TELEFONO NUMERIS
112
Pradžia >> Kelis į pokyčius Informacija pareigūnams

VIDAUS TARNYBOS SISTEMOS PAREIGŪNŲ, IŠLEIDŽIAMŲ Į PENSIJĄ, INTEGRACIJOS Į DARBO RINKĄ IR MEDICININĖS REABILITACIJOS PRIEMONĖS

Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, socialinio prisitaikymo, medicininės reabilitacijos bei profesinio orientavimo į kitas veiklos sritis sistemos priemonių taikymas vidaus tarnybos sistemos pareigūnams, išleidžiamiems į pensiją, turintiems teisę į pareigūnų ir karių valstybinę pensiją

Kiekvienais metais vidaus tarnybos sistema į pensiją išleidžia apie 700 darbingo amžiaus vidaus tarnybos sistemos pareigūnų. Dalis jų turi naujos darbo veiklos užmojų, nori savo patirtį, tarnyboje sukauptas žinias ir profesinį potencialą panaudoti kitoje veiklos srityje. Todėl, siekiant palengvinti į pensiją išeinančių pareigūnų prisitaikymą prie naujos darbo aplinkos, pareigūnams sudaryta galimybė dalyvauti įgyvendinant Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, socialinio prisitaikymo, medicininės reabilitacijos bei profesinio orientavimo į kitas veiklos sritis sistemos priemones (toliau – Integracijos priemonės) (patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. 1030 „Dėl Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, socialinio prisitaikymo, medicininės reabilitacijos bei profesinio orientavimo į kitas veiklos sritis sistemos sukūrimo programos patvirtinimo“.

Integracijos priemonės vidaus reikalų sistemoje (toliau – VRS) įgyvendinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 1V-275 „Dėl Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, socialinio prisitaikymo, medicininės reabilitacijos bei profesinio orientavimo į kitas veiklos sritis sistemos funkcionavimo metodinių praktinių rekomendacijų valstybės institucijoms ir įstaigoms, kurios teiks socialinės ir medicininės pagalbos priemonėse numatytas medicinines ir socialines paslaugas, patvirtinimo“.

Siekiant užtikrinti efektyvesnį Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, socialinio prisitaikymo, medicininės reabilitacijos bei profesinio orientavimo į kitas veiklos sritis sistemos priemonių (toliau – Integracijos priemonės) taikymą vidaus tarnybos sistemos pareigūnams ir nustatyti papildomas Integracijos priemones vidaus tarnybos sistemos pareigūnams, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtintas Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, išleidžiamų į pensiją, socialinio prisitaikymo, medicininės reabilitacijos bei profesinio orientavimo į kitas veiklos sritis sistemos priemonių efektyvinimo 2015 metų veiksmų planas.

Įgyvendinant Integracijos priemones gali dalyvauti į pensiją išeinantys vidaus tarnybos sistemos pareigūnai, turintys teisę į pareigūnų ir karių valstybinę pensiją (toliau – išleidžiami į pensiją pareigūnai).

Kur kreiptis?

Vidaus reikalų centrinėse įstaigose ir vidaus reikalų įstaigose yra paskirti personalo tarnybų specialistai, atsakingi už pareigūnų, išleidžiamų į pensiją, socialinės ir medicininės pagalbos priemones, todėl norint pasinaudoti Integracijos priemonėmis reikia kreiptis į savo įstaigos personalo tarnybą arba į atitinkamos vidaus reikalų centrinės įstaigos personalo tarnybos specialistus, atsakingus už pareigūnų, išleidžiamų į pensiją.

Visagino priešgaisrinė gelbėjimo valdyba

Anželika Ševelinskaja, Administracinis skyrius, tel. (8 386) 25 018, el. p. anzelika.sevelinskaja@vpgt.lt

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie VRM

Mindaugas Mačijauskas, Personalo skyrius, tel. (8 5) 271 6817, el. p. mindaugas.macijauskas@vpgt.lt

Violeta Glinskienė, Personalo skyrius, tel. (8 5) 271 6818, el. p. violeta.glinskiene@vpgt.lt


Paskutinis atnaujinimas 2015-07-15