Visagino priešgaisrinė gelbėjimo valdyba

INFORMACIJA
BENDRASIS
PAGALBOS TELEFONO NUMERIS
112
Pradžia >> PGV istorija

1980 m. sausio 2 d. buvo įsteigta sukarinta priešgaisrinė dalis Ignalinos atominės elektrinės ir Sniečkaus gyvenvietės apsaugai. Dalies viršininku buvo paskirtas vyresnysis leitenantas Vasilij Fedorenko, o pavaduotoju - vyresnysis leitenantas Nikolaj Labanov. Jie turėjo per du mėnesius ne tik sukomplektuoti etatus, bet ir apmokyti pareigūnus, gauti ir paruošti autotechniką ir būti pasirengę gaisrų gesinimui.

Jau 1980 m. kovo mėnesį ugniagesiai ne tik kovojo su ugnimi, bet ir vykdė objektą priešgaisrinę priežiūrą.

Vieni iš pirmųjų darbuotojų, kurie sunkiomis sąlygomis atliko savo pareigas, buvo vyresnysis inžinierius R. Vičinas, sargybos viršininkas K. Bagdanavičius, instruktoriai R. Gogičajev ir O. Labanova, jaunesniosios instruktorės T. Degteriova ir G. Stolnikova, vyr. vairuotojas S. Ivanauskas, skyrininkai: A. Valkauskas, A. Taškūnas, V. Abramonis, A. Voronenko, vairuotojai K. Karasinskas, V.Muraška, buhalterė L. Kapyš, radijo telefonistės: V. Vasiukevič, N. Antipova, L.Voronenko ir kt.

Valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektorių darbas prasidėjo nuo projektavimo darbų ir vykdomas iki šiol. Anksčiau pareigūnai atliko savo pareigas sunkiomis sąlygomis dėl labai sudėtingos IAE teritorijoje esančių pastatų geografijos bei patalpų ir įrangos paskirstymo tarp padalinių. Tekdavo dirbti ištisas paras dieninėmis, vakarinėmis, naktinėmis pamainomis, įvairiais darbo grafikais.

Įsikėlus į naują priešgaisrinę depą, kartu su gaisrų gesinimo darbais ir objektų priešgaisrinės prižiūros vykdymu, savo jėgomis reikėjo įrengti patalpas, paruošti bazę gaisrinių automobilių ir įrangos priežiūrai, įrengti patalpas darbuotojų profesiniam mokymui bei atlikti daug kitų ūkio darbų.


Įsimintini tapo 1982 metai. Tikrą kovinį išbandymą patyrė ne tik mūsų pareigūnai, bet ugniagesiai iš Vilniaus, Kauno, Rokiškio, Utenos, Daugpilio miestų, kada lapkričio 17 d. kilo gaisras 1-ame statomame energobloke.Bloke A nuo nulinės iki dvidešimt penktos atžymos degė mediniai klojiniai, beveik visos patalpos buvo apimtos ugnies ir skendėjo tirštuose dūmuose. Dėl susidariusios aukštos temperatūros trūkinėjo gelžbetoninės konstrukcijos. Visą parą ugniagesiams teko grumtis su ugnies stichija ir jų pasiaukojančių ir ryžtingų veiksmų dėka gaisras buvo užgesintas.


1986 metais buvo pradėtas eksploatuoti keturių aukštų priešgaisrinio depo pastatas, kuriame buvo ir bendrabutis darbuotojams bei garažas dvylikai automobilių. Šiame pastate įsikūrė antroji sukarinta priešgaisrinė dalis, kurios viršininku skiriamas kapitonas V. Fedorenko, pavaduotoju - leitenantas N. Červonikovas (pirmos sukarintos priešgaisrinės dalies viršininkas buvo kapitonas V. Abramov, pavaduotojas - kapitonas N. Labanov).

Siekiant tobulinti valdymo struktūrą sukarintų priešgaisrinių dalių darbo veiklos koordinavimui 1986 m. rugpjūčio mėnesį įkurtas sukarintos priešgaisrinės apsaugos dalinys Sniečkaus gyvenvietės ir Ignalinos AE apsaugai. Dalinio viršininko pareigoms paskirtas kapitonas V. Fedorenko, pirmos sukarintos priešgaisrinės dalies viršininku vyr. leitenantas B. Taškin, antros - vyr. leitenantas N. Červonikovas bei įsteigta trečioji sukarinta priešgaisrinė dalis miesto apsaugai, kurios viršininku paskirtas vyr. leitenantas V. Maryčev. Papildomai organizuota gaisrų gesinimą koordinuojanti budinti tarnyba, įkurtas centrinis gaisrinio ryšio punktas.

Laikui bėgant pagal vakarų valstybių priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybų pavyzdį mūsų priešgaisrinėje apsaugoje be gaisrų gesinimo darbų palaipsniui prasidėjo ir papildomų gelbėtojų funkcijų įdiegimas.


Buvo modernizuojama priešgaisrinė techninė gelbėjimo įranga, tarnybos pareigūnai apmokomi Švedijos ir Danijos mokymo centruose, kur jie galėjo plačiau susipažinti su Europoje taikoma gaisrų gesinimo taktika, naudojama technika ir įranga bei gelbėjimo darbų atlikimo tvarka.

Geras šiuolaikinis techninis tarnybos aprūpinimas, nuolatinis tobulėjimas atliekant gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbus, pareigūnų profesinis pasirengimas leidžia suteikti kvalifikuotą pagalbą, užtikrinti Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų ir Visagino savivaldybės gyventojų saugumą.

Ugniagesiai ne tik gesina gaisrus ir atlieka įvairius gelbėjimo darbus, bet ir lavina savo fizinę ir profesinę meistriškumą.

Didelis dėmesys skiriamas ugniagesybos sportui, kuriame mūsų tarnybos sportininkai jose yra pasiekę daug svarbių laimėjimų. Nuo 2003 metų darbuotojų iniciatyva suburta Jaunųjų ugniagesių komanda, kurios sudėtyje daugiausia pareigūnų vaikai, per trumpą laiką tapę lyderiais respublikoje ir jau pradėję pildyti mūsų darbuotojų gretas.

Šiuo metu PGV vadovauja vidaus tarnybos pulkininkas Alvydas Jakseboga, jo pavaduotojas - vidaus tarnybos pulkininkas leitenantas Antanas Povilavičius, valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriui - vidaus tarnybos majoras Audrius Alėjūnas, pirmajai priešgaisrinei komandai - vidaus tarnybos pulkininkas leitenantas Vaclav Žolnerovič, antrajai - vidaus tarnybos pulkininkas leitenantas Česlovas Mikšys.

Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos pareigūnai visada pasiruošę suteikti pagalbą žmonėms iškilus nelaimei. Tegul ugniagesių vėliavoje įrašyti žodžiai "Artimui pagalba - Dievui garbė" skamba kiekvieno lūpose ir širdyse!


Paskutinis atnaujinimas 2015-01-02